Informatie

Zorgverzekering en dementie

De basiszorg wordt in Nederland vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (zvw). Het is verstandig om ieder jaar te controleren welke zorg bij dementie vergoed wordt door de zorgverzekering. Want de ene zorgverzekering sluit misschien beter aan bij jullie wensen dan de andere. Dat kan een reden zijn om over te stappen. In de Keuzewijzer 2021 vergelijken we tien zorgverzekeraars met elkaar en laten je zien waar je op kunt letten.

0 reacties