Informatie

Stappenplan Wet zorg en dwang bij onvrijwillige zorg

Als je naaste zich verzet tegen de zorg die zorgverleners geven, noem je dat onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen worden gegeven om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen. Bijvoorbeeld bij verwaarlozing of omdat je naaste een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Voordat er onvrijwillige zorg mag worden gegeven, moeten zorgverleners een speciaal stappenplan volgen.

0 reacties