Informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) en dementie

De Wlz is een wet waarmee je 24-uurs zorg voor je naaste met gevorderde dementie regelt. In dit artikel lees je wat de Wlz is, waarvoor je het gebruikt en hoe je het aanvraagt.

0 reacties