Informatie

Wat is posterieure corticale atrofie (PCA)

Posterieure corticale atrofie (PCA) is een zeldzame vorm van dementie. Je komt PCA ook tegen onder de naam syndroom van Bálint of syndroom van Benson. Kenmerkend voor PCA is dat niet het geheugen, maar de visuele waarnemingen als eerste worden aangetast. Je naaste ziet dingen niet, herkent ze niet of kan ze niet van elkaar onderscheiden terwijl de oogarts geen afwijkingen kan vinden. Ze lijkt ziende blind.

0 reacties