Informatie

Wat is frontotemporale dementie (ziekte van Pick)

Frontotemporale dementie (FTD) staat ook wel bekend als de ziekte van Pick (spreek uit: Piek) of frontaalkwabdementie. Bij deze vorm van dementie zijn vooral de hersengebieden beschadigd die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming en gedrag, emotionele reacties en taalvaardigheid. Kenmerkend voor FTD is vooral persoonlijkheids- en gedragsverandering. Het geheugen is vaak nog relatief goed.

0 reacties