Informatie

Wat is een Alzheimer Café en waar vind ik deze?

Een Alzheimer Café, Trefpunt of Theehuis is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen met vragen over dementie. In een Theehuis is de voertaal Turks of Marokkaans. De sfeer is overal informeel en gemoedelijk, net als in een gewoon café.  

0 reacties