Informatie

Meeverhuizen naar een verpleeghuis

De Wet langdurige zorg (Wlz) biedt mogelijkheden voor jou om met je partner mee te verhuizen naar een verpleeghuis. Er moet wel ruimte voor zijn bij de instelling en het is een beslissing die je goed moet overwegen.

0 reacties