Informatie

Wat is het syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov is strikt genomen geen vorm van dementie. We beschrijven het hier toch, omdat de verschijnselen ervan erg lijken op die van dementie.

3 reacties
Tonen: Nieuwste reacties