Informatie

Opname in verpleeghuis bespreken met familie en vrienden

Omdat mensen in je omgeving niet dagelijks met je naaste omgaan, schatten ze de situatie soms anders in dan jij. Daarom is het verstandig niet alleen zelf tijdig na te denken over een mogelijke opname, maar hier ook bijtijds met familie of vrienden over te praten. 

0 reacties