Informatie

Moeite met praten door taal- en spraakproblemen

Vroeg of laat krijgen mensen met dementie problemen met spreken en taal. Je naaste kan woorden niet meer vinden, bouwt onsamenhangende zinnen, of gebruikt verkeerde woorden. Moeite met praten kan twee oorzaken hebben: een taal- of een spraakprobleem. Beide problemen vragen om een andere benadering.

2 reacties
Tonen: Nieuwste reacties