Informatie

Hoe houd je contact met familie, vrienden en kennissen

Regelmatig contact met familie, vrienden en kennissen is erg belangrijk. Voor je naaste en voor jou. Je wil dat jullie leven zo lang mogelijk blijft zoals het was, met de sociale contacten die daarbij horen. Ook is het fijn voor later, als je niet meer alles met je naaste kunt delen en jullie meer hulp nodig hebben. Blijf daarom optrekken met je omgeving. Voor de gezelligheid, maar ook zodat jullie op hen terug kunnen vallen als het nodig is. 

0 reacties