Informatie

Het belang van huishoudelijke hulp bij dementie

Je naaste kan steeds minder zelf doen en dat maakt jouw zorgtaak zwaarder. Dan kan het verstandig zijn huishoudelijke hulp in te schakelen. Dat vinden jij en je naaste in het begin misschien niet gemakkelijk of plezierig. Maar jullie zullen naarmate de ziekte van je naaste vordert meer hulp en zorg nodig hebben. Huishoudelijke hulp is vaak makkelijker te accepteren dan hulp bij zorgtaken. Het biedt je praktische ondersteuning en je kunt vast wennen aan zorg door derden.

0 reacties