Informatie

Omgaan met herhaalde vragen en handelingen

Dementie leidt vaak tot repeterend gedrag. Je naaste blijft maar ‘zoeken’ in dezelfde la of stelt voortdurend dezelfde vraag. Soms doet ze dat omdat ze is vergeten dat ze datzelfde zojuist ook al heeft gedaan of gevraagd. Soms heeft de handeling te maken met iets van vroeger: haar beroep of hobby. Herhaalde bewegingen zoals tikken of ijsberen kunnen erop wijzen dat je naaste bang is of zich verveelt. Een fijne, vertrouwde omgeving kan haar gedrag positief beïnvloeden. 

0 reacties