Informatie

Financiële uitbuiting voorkomen bij dementie

Je naaste met dementie is door haar ziekte kwetsbaarder voor mensen die misbruik willen maken van haar situatie. Verkopers aan de deur, op straat of via de telefoon, familieleden die geld nodig hebben en aanbiedingen in winkels zijn voor je naaste moeilijk te weerstaan, zeker als er enige druk wordt uitgeoefend. Je kunt soms onverantwoorde uitgaven terugdraaien en je naaste beschermen tegen uitbuiting.

0 reacties