Informatie

Wat is semantische dementie

Semantische dementie (SD) is een zeldzame vorm van dementie. Het is een ‘taalvariant’ van frontotemporale dementie. Bij SD wordt vooral het taalgebied in de hersenen aangetast. Je naaste vergeet langzamerhand de betekenissen van woorden en dingen. Communiceren wordt daardoor steeds lastiger. 

0 reacties