Informatie

Erfelijkheid bij dementie op jonge leeftijd

Dementie op jonge leeftijd is vaker erfelijk dan dementie die op hogere leeftijd begint. Soms is er vast te stellen wie in de familie dementie zal krijgen en wie niet. Of het een goed idee is om een erfelijkheidstest te laten doen, hangt van veel zaken af. 

Expert dementie op jonge leeftijd

Lizzy is psycholoog/onderzoeker en gepromoveerd op ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie. Ze heeft het o.a. het ondersteuningsprogramma ‘Partner in Balans’ ontwikkeld.

Stel je vraag
0 reacties