Informatie

Doorliggen bij dementie (decubitus)

Doorliggen (decubitus) komt regelmatig voor bij mensen in een vergevorderde stadium van dementie. Een doorligplek is een ernstige beschadiging van de huid en het onderliggende weefsel door gebrek aan bloedtoevoer (zuurstof). De huid sterft af en daardoor ontstaan nare en zeer pijnlijke wonden. Het is daarom belangrijk om doorligplekken snel te behandelen en zoveel mogelijk te voorkomen. 

0 reacties