Informatie

Dagopvang voor je naaste met dementie

Gespecialiseerde dagopvang kan structuur en een plezierige en zinvolle invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken van je naaste met dementie. Tegelijkertijd krijg jij zo meer tijd voor jezelf. De zorg voor je naaste kan met dagopvang één of meerdere dagdelen per week worden overgenomen.

0 reacties