Informatie

Het belang van een prettige sfeer in huis

Goed omgaan met iemand met dementie kan lastig zijn. Hoe kun je weten waaraan je naaste behoefte heeft als die het zelf niet goed meer onder woorden kan brengen? Als je niet zeker weet hoe je je naaste het beste kunt helpen, ga dan uit van wat ieder mens plezierig vindt. Zo voelt iedereen zich graag veilig en op zijn gemak. Het kan nodig zijn dat je daarvoor dingen in je manier van leven of je aanpak aanpast. Dat betekent niet dat je jezelf helemaal moet wegcijferen.

2 reacties
Tonen: Nieuwste reacties