Informatie

Rechten en plichten van professionele zorgverleners

Zorgverleners hebben de plicht om goede zorg en hulp te leveren. Je mag dus van ze verwachten dat ze alles doen in het belang van de gezondheid van je naaste met dementie. Ze zijn echter niet verplicht om je naaste de behandeling te geven die zij of jij wenst. Het is hun taak en rol om nut en noodzaak van een behandeling te beoordelen.

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.

Stel je vraag
0 reacties