Informatie

Meebeslissen in de behandeling van iemand met dementie

Als degene die zorgt, wil je graag meedenken en meebeslissen over de behandeling van je naaste met dementie. Zeker naarmate zij dat zelf minder goed kan. Wat zijn je rechten op dat vlak?

0 reacties